Gebelik için

Gebelik İçin Dua ve Esmaül Hüsna

Gebelik İçin Dua ve Esmaül Hüsna

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, isteklerini gerçekleştirebilmek için kimi zaman tıbbi tedaviler uygulamakta ve yine de başarılı sonuç alınamamaktadır. Tıbbi tedavilerin başarısız sonuçlanması, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin gebelik için okunacak dua aramasına neden olmaktadır. Yüce Allah’tan hayırlı bir evlat istemek, her çiftin istekleri arasındadır. Her şeye gücü ve kudreti yeten Allah’a el açıp dua etmek, Allah’ın izniyle evlat sahibi olunmasını sağlamaktadır.

Gebelik İçin Okunacak Dua

Müslümanlar hangi durum içerisinde olursa olsun, bütün isteklerini Allah’a el açarak istemektedir. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin de hayırlısıyla çocuk sahibi olmasını sağlayan denenmiş hamile kalma duası işe yaramaktadır.

 “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” Anlamı: “Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” Bebek olması için bu dua okunmalıdır. Bebek olması için okunacak olan bu dua hakkında çeşitli kaynaklarda birçok sayı verilmektedir. Biz size sayı vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bebek için dua konusunda bir sayı sınırı olduğunu düşünmüyorum. Bebek olması için dua ederken içten, en kalbi duygularla ve gerçekten inanarak edilmesi gerektiğine inananlardanım.

Hamile kalmak için okunacak ayetler

“Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî”. Anlamı:“Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır.” Bebek olması için okunacak bu ayet sık sık okunması bebek olması için oldukça faydalıdır. Bu ayet ayrıca bebeğin hasta olduğu zamanda da okunabilir.

HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” Anlamı: “O yaratandır ve yok­tan var edendir.” Bebek olması için okunacak olan bu ayet çeşitli zamanlarda okunmalıdır. Bebek olması için dua ederken temiz olunması gerektiğini, bebek olması için denemiş dua okuyan arkadaşım söylediğini belirterek devam edelim.

Şimdi duyar gibiyim. Erken bebek olması için dua var mı ya da kız bebek olması için dua var mı? Diye sorduğunuzu. Erken veya kız bebek olması için dua ederken “Allahım’! Senden erkek veya kız çocuğu istiyorum. Ama sen hakkımda daha iyisini bilirsin. Bana hangisi ha­yırlı ise onu ver.” diyerek dua edilmeli ve Allah’a şart koşulmamalıdır.

Erkek bebek olması için dua

Erkek bebek olması için “Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten.” Anlamı: “Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.” duası içten gelerek okunmalıdır. Erkek bebek olması için dua ederken en hayırlı olanı istemek de unutulmamalıdır.

Hayırlı evlat olması için “Rabbimiz bize hayırlı evlat ver. Eğer hayırlı evlat bahşedersen elbette sana şükredenlerden olacağız.” (A’raf,7/189.) duası, diğer dualarla birlikte okunması size bebek sahibi olmak için oldukça faydalı olacaktır.

Erkek bebek olması için dua konusunda daha fazla bilgi almak için Erkek Bebek Olması için Okunacak Dua başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Bebek olması için dua Meryem Suresi

Hamile kalmak için okunacak dua konusunda bu duayı da okumanız inşallah bebek sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bebek olması için bu duayı Türkçe meal olarak veriyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Bebek sahibi olmak için okuyacağımız bu dua Meryem suresinde yer almaktadır. Bebek olması için duamız şöyle; “Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da, Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbî!” Amin.

Bebek olması için dua Nihat Hatipoğlu

Bebek olması için dua konusunda Nihat Hatipoğlu’nun önerdiği dua ise, Ali İmran Suresi 38.Ayeti dir.

“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayru”l-vârisîn” 

“Rabbi heblî minledünke zürriyeten tayyibeten.İnneke semîü”d-duâ.”

Türkçesi: Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.

Bebek olması için dua Nihat Hatipoğlu önerisi üzerine sizde okuyabilirsiniz. Bebek olması için okunacak olan bu duayı Nihat Hatipoğlu özellikle önermektedir.

Bebek olması için Ayetel Kürsi

Bebek olması için dua elbette ki herkesin en kalbi duygularla yapması gereken ve yaptığı bir dilek. Bebek olması için cuma gecesi Ayetel Kürsi’yi 7 okumalı ve seher vaktinde kıbleye dönerek Kenzül Arş duası yapılmalıdır. Bebek olması için dua ederken sabah erken saatlerde tercih edilebilir.

Hamile kalmak için Kenzül Arş duası

Hamile kalmak için kenzül arş duası özellikle uzun süre hamile kalamayan kadın ve erkek tarafından okunması gereken bir dilek duasıdır.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke

alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe

razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Hamile kalmak için kenzül arş duasından sonra Ayetel Kürsi’yi okumakta faydalı olacaktır.

Denenmiş Hamile Kalma Duası

Toplumumuzda birçok kez etkisini gösteren hamile kalmak için dua esmaül hüsna Allah’ın izni ile hamile kalmayı mümkün hale getirmektedir. Duanın kabul olması için öncelikle duanın kalpten inanılarak yapılması gerekmektedir. Cuma gecesi edinilen duanın ve kılınan namazın etkili olduğu bilinmektedir.

Denenmiş hamile kalma duası nasıl okunur?

Hamile kalmak için denemiş dua örneğine de değinmek istiyorum. Denenmiş hamile kalma duası olarak “Vellezine yekulüne Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyetina kurrate, yüniv vecalna lil müttakiyne imama” okuyup hamile kalan kadınlar olduğunu bizzat biliyorum. Denenmiş bebek için dua olarak özellikle bunu tavsiye ediyorum.

Tıbbi açıdan bir kadının ne sıkıntısı olursa olsun, Yüce Allah’a yönelmeli ve kalpten dua etmelidir. Sessiz bir ortamda kıbleye dönülerek okunan 7 Fatiha suresi, tesirli olmaktadır. Dua Arapça okunduktan sonra mutlaka bir de Türkçe meali okunmalıdır. Hamile kalmak isteyen kadınların, eşleri ile cinsel ilişkiye girmeden önce 3 defa İhlas suresi okuması hamile kalınmada etkilidir. 

Hamile Kalmak İçin Dua Esmaül Hüsna

Hamile kalmak için edilen dualarda niyet mutlaka hayırlı evlat olmalıdır. Bir türlü hamile kalamayan kadınlar, 41 gün boyunca Meryem suresi okuyarak su içmelidir. Sabahın erken saatlerinde niyet edildikten sonra okunan Esnaül Hüsna da hamileliğin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. Cenab-ı Hakk’ın ismini zikretmek, hamile kalamayan kadınların yaşadığı sıkıntılara iyi gelmektedir.

Hamile kalmak için Esmaül Hüsna nasıl okunur?

Allahümme Ya Evvelü ve Allahümme Ya Varis” her gün defalarca okunması hayırlı bir evlat sahibi olmak için en etkili Esmaül Hüsna olarak tavsiye ediyorum.

Çocuğu olmayan kişilere önerilen Meryem suresi, hamile kalmak için edilen duaların kabul olmasını sağlamaktadır. Yüce Allah’tan hayır talep etmek, hamile kalamayan kadın için son derece önemlidir. Bir türlü hamile kalamayan kadınların ruh sağlığı bozulmakta ve ne yapacaklarını bilememektedir. Hamile kadın tarafından bizzat okunan dua, tesir göstermektedir.

Etiketler:

Yorumlar
 1. Gülten dedi ki:

  Amin inşallah isteyen herkese verir rabbim. Gebelik için denenmiş dua var mı bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim ayrıca

 2. Hülya dedi ki:

  Bir arkadaşım şu duayı okuyarak hamile kaldı. Kendisinin çocuğu olmuyordu “İnni rabbeke hüve’l hallaku’l amin.”

 3. Hamile kalmak istiyorum dedi ki:

  Hamile kalmak için en etkili dua Meryem suresidir. Tabiki hamile kalmak için okunacak dua içten yapılmalı. Allah isteyen herkese verir hayırlı bir evlat inşallah.

 4. Naciye dedi ki:

  Hayırlı hamilelik diliyorum dua edin kardeşlerim uğraş veriyoruz doktorlara gidiyorum Dua edin ismim Naciye ne olursunuz dualarınîzla hayırla vesile olun

  1. admin dedi ki:

   Allah hayırlısı neyse onu nasip eder inşallah. Hamile kalmak için sana birkaç dua önereceğim bunları sitede de bulabilirsin. “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” = “Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” (Hicr, 15/86) âyetini her akşam bolca oku Allahın izniyle hamile kalacaksın. Hamile kaldıktan sonra da buradan yorumlarını diğer evlat isteyen annelerle paylaşmanı diliyoruz. Allah dualarınızı kabul etsi inşallah.

  2. Hülya dedi ki:

   Allahın izniyle gönülden diliyorum sağlıkla bebeğin olmayı nasip etsin Rabbim🤲