Gebelik için

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması için Dualar

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması için Dualar

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dualar

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dualar sıkıntıda olan gebe kadınların imdadına yetişen manevi reçete gibidir.

Anne adayları gebe olduklarını öğrendikleri andan itibaren hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar için Allah’a sığınır. Kullarının kendisine dua ile ulaşmalarını isteyen Yüce Allah, istenilen her özellik ve meta için aslında Kur’an-ı Kerim’de bir yol göstermiştir.

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dua ederken sessiz bir ortamda olmak ve mümkünse Kur’an okumak gereklidir. Karnınızdaki bebeğe Kur’an okumak, onun sağlıklı olmasını ve sakin kalmasını sağlayacaktır. Bebeğin sağlıklı olması için dua etmeden önce Kur’an okursanız, ettiğiniz bütün duaların daha fazla etkisini göreceksiniz.

Yeni doğan bebeğin sağlıklı olması için dua

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dua, kolay doğum olması ve yeni doğan bebeğin sağlıklı olması için dua isteyenler, İnşikak suresini okuyabilir. Bu dua hamileyken ve doğum yapacak zaman okumalıdır. Peygamberimiz (asm), kızı Hz. Fatıma’nın (Ra) doğumu başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini ve Ayetü’l-Kürsi’yi, A’râf sûresinin 54.Ayetini ve Muavvizeteyni (Felâk-Nâs sûrelerini) okumalarını buyurmuştur. (İbn Sünnî, s.232)

Buna göre hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar arasında ilk önce Al-i İmran Suresi’nin 26. ayeti okunabilir. Bu ayet her gün 21 defa okunur ve ardından sağlıklı bir bebek sahibi olmak için dua edilirse, inşallah doğacak bebek sağlıklı ve salih evlatlardan olacaktır.

Okunacak Ayet: “Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.

Anlamı: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Bebeğin anne karnında gelişiminin tam olması ve hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için duaları anne ve baba her gün 10 kez “Yerisüni ve yerisü min âli Yakub. Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm.” okumalıdır. Sağlıklı bebek gelişimi için Hz. Zekeriya (AS) anne ve babalara duadan sonra şu zikri durmadan söylemelerini tembihlemiştir:

Anlamları: “ Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun. Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için kuvvet verendir.”

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için okunacak dualar

Hamilelikte bebegin saglikli olmasi icin dua
Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dua

Pek çok din alimi hamilelik döneminde anne adayının daima abdestli olması gerektiğini tavsiye etmiştir. Bu şekilde temiz kalp ve abdest ile gebelik dönemini geçiren kadınların doğan bebeklerinin cana yakın, sevimli ve uysal olduklarını bildirmişlerdir. Tabii ki hamilelik döneminde Kur’an-ı Kerim okumak da meşgul olunabilecek en güzel davranıştır. Özellikle Yusuf suresini okumak ve anlamını gözetmek, doğacak çocuğun kişilik gelişimine de olumlu etkiler yapabilir.

Hamilelikte bebeğin sağlıklı olması için dua okumak kadar Allah-u Teala’nın 99 ismini de zikretmek, anlamları üzerine düşünmek çok faydalıdır. Çünkü Allah’ın güzel özellikler veren isimlerini düşünerek dua etmek ve bu güzel adları zikretmek bebeğin sağlıklı gelişimi için Allah’tan yine onun isimleri ile yardım istemektir. Ancak, sağlıklı bebek olması için okunacak dualar ile eşlik edilecek her bir Esma’nın zikredileceği haftalar farklıdır:

5. Hafta: el-Muhyî, el-Habîr
6. Hafta: el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî
7. Hafta: el- Mü’min , el-Mâni
8. Hafta: el-Mübdi, el- Musavvir
9. Hafta: eş- Şâfi, el-Şekûr
10. Hafta: el- Bâkî, el-Müyessir
11. Hafta: es-Semî, el- Adl
12. Hafta: el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik
13. Hafta: en-Nâsır, el-Müsteân
14. Hafta: el-Bedî, el-Muhsin
15. Hafta: el-Mütekebbir, el- Kuddûs,
16. Hafta: el-Celîl, Zü’l celâli ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk
17. Hafta: el-Hafîz, el –Vâris
18. Hafta: el- Hakîm, el-Hakem
19. Hafta: es- Sâni, el-Vâsi
20. Hafta: el- Cemîl, el-Cebbâr
21. Hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb
22. Hafta: el-Müneccî, el-Mucîb
23. Hafta: el- Câmi,el-Kâim
24. Hafta: el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî
25. Hafta: el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb
26. Hafta: el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın
27. Hafta: er-Rakîb, es-Selâm
28. Hafta: Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin
29. Hafta: es-Samed, el-Mükevvin
30. Hafta: el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr
31. Hafta: el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid
32. Hafta: er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr
33. Hafta: el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn
34. Hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy
35. Hafta: er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd
36. Hafta: el-Hayy, el-Kayyûm
37. Hafta: el-Azîz,el-Kerîm
38. Hafta: el-Vekîl, Zü’l-eman
39. Hafta: er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt
40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Gebelik İçin © 2018 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.