Gebelik için

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması için Okunacak Dualar

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması için Okunacak Dualar

Hamileyken bebeğin sağlıklı olması için dua

Anne adayları gebe olduklarını öğrendikleri andan itibaren bebeklerinin sağlıklı olması, düzgün ve tam bir fizik ile akla sahip olmaları için Allah’a dua eder dururlar. Kullarının kendisine dua ile ulaşmalarını isteyen Yüce Allah, istenilen her özellik ve meta için aslında Kur’an-ı Kerim’de bir yol göstermiştir. Buna göre hamileyken bebeğin sağlıklı ve hayırlı olması için okunacak dua çeşitleri arasında ilk önce Al-i İmran Suresi’nin 26. ayeti okunabilir. Bu ayet her gün 21 defa okunur ve ardından sağlıklı bir bebek sahibi olmak için dua edilirse, inşallah doğacak bebek sağlıklı ve salih evlatlardan olacaktır.

Okunacak Ayet: “Kulillahümme malike’l-mülki tü’ti’l-mülke men teşa’ü ve tenziü’l-mülke mim men teşa’ü ve tü’ızzü men teşa’ü ve tüzillü men teşa’ü biyedike’l-hayrü inneke ala külli şey’in kadir.

Anlamı: De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Bebeğin anne karnında gelişiminin tam olması için anne ve baba her gün 10 kez “Yerisüni ve yerisü min âli Yakub. Yühricüküm tıflen sümme li tebluğû eşüddeküm.” okumalıdır. Sağlıklı bebek gelişimi için Hz. Zekeriya (AS) anne ve babalara duadan sonra şu zikri durmadan söylemelerini tembihlemiştir:

Anlamları: “ Binnaenaleyh, bana tarafından bir veli oğul ihsan et. Ki bana da mirasçı olsun, Yâkub hanedanına mirasçı olsun. Sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz için kuvvet verendir.”

Hamilelikte Çocuğun Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dua

Pek çok din alimi hamilelik döneminde anne adayının daima abdestli olması gerektiğini tavsiye etmiştir. Bu şekilde temiz kalp ve abdest ile gebelik dönemini geçiren kadınların doğan bebeklerinin cana yakın, sevimli ve uysal olduklarını bildirmişlerdir. Tabii ki hamilelik döneminde Kur’an-ı Kerim okumak da meşgul olunabilecek en güzel davranıştır. Özellikle Yusuf suresini okumak ve anlamını gözetmek, doğacak çocuğun kişilik gelişimine de olumlu etkiler yapabilir.

Hamileyken bebeğin sağlıklı olması için dua okumak kadar Allah-u Teala’nın 99 ismini de zikretmek, anlamları üzerine düşünmek çok faydalıdır. Çünkü Allah’ın güzel özellikler veren isimlerini düşünerek dua etmek ve bu güzel adları zikretmek bebeğin sağlıklı gelişimi için Allah’tan yine onun isimleri ile yardım istemektir. Ancak sağlıklı bebek olması için okunacak dua ile eşlik edilecek her bir Esma’nın zikredileceği haftalar farklıdır:

5. Hafta: el-Muhyî, el-Habîr
6. Hafta: el- Bâri, el- Velî, el- Vâlî
7. Hafta: el- Mü’min , el-Mâni
8. Hafta: el-Mübdi, el- Musavvir
9. Hafta: eş- Şâfi, el-Şekûr
10. Hafta: el- Bâkî, el-Müyessir
11. Hafta: es-Semî, el- Adl
12. Hafta: el-Hâlik, el- Hallâk, el- Fâlik
13. Hafta: en-Nâsır, el-Müsteân
14. Hafta: el-Bedî, el-Muhsin
15. Hafta: el-Mütekebbir, el- Kuddûs,
16. Hafta: el-Celîl, Zü’l celâli ve’l ikrâm, el- Muktedir, el- Melîk
17. Hafta: el-Hafîz, el –Vâris
18. Hafta: el- Hakîm, el-Hakem
19. Hafta: es- Sâni, el-Vâsi
20. Hafta: el- Cemîl, el-Cebbâr
21. Hafta: el-Kaviyy, el-Vehhâb
22. Hafta: el-Müneccî, el-Mucîb
23. Hafta: el- Câmi,el-Kâim
24. Hafta: el-Mukaddim,el-Muahhir,, el-Kâfî
25. Hafta: el-Halîm,el-Alîm, Allâmü’l-guyûb
26. Hafta: el-Basîr,es-Zâhir,el-Bâtın
27. Hafta: er-Rakîb, es-Selâm
28. Hafta: Rabbü’l-âlemîn, el-Müheymin
29. Hafta: es-Samed, el-Mükevvin
30. Hafta: el-Kâdir,el-Afüvv,el- Gafûr
31. Hafta: el-Mukît,el-Muhît, el-Mümid
32. Hafta: er-Rabb,en-Nâfi,ed-Dârr
33. Hafta: el-Latîf,el-Berr,el-Mâcid,el-Metîn
34. Hafta: el-Kebîr, el-Müteâl, el-Aliyy
35. Hafta: er-Rahîm,er-Raûf,el-Vedûd
36. Hafta: el-Hayy, el-Kayyûm
37. Hafta: el-Azîz,el-Kerîm
38. Hafta: el-Vekîl, Zü’l-eman
39. Hafta: er-Rezzâk,er-Rahmân, el-Bâsıt
40. hafta: el-Vâcid, el-Fettâh

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.