Gebelik için

Hamilelikte Düşüğü Önlemek için Dua

Hamilelikte Düşüğü Önlemek için Dua

Düşüğü Önlemek için Dua

Hamile olduğunu öğrenen anne adaylarının en büyük korkusu bebeğini kaybetmektir. Düşük olayı genellikle gebeliğin başlangıcından itibaren 20. haftaya kadar gerçekleşir. Düzenli hekim kontrolleri ve bilinçsiz yapılan eylemlerden sakınma (ilaç kullanımı vb) korunulması gerekir. Elbette her şeyin sırrı Yüce Allah’tadır. İnsanî eylemlerin dışında düşüğü önleyen ve sağlıklı bir gebelik geçirilmesini sağlayan faziletli dualar da vardır. Tüm isteklerin dua ile iletildiği güzel dinimizde, düşüğü engellemek için dua edilebilir Allah’tan sağlıklı bir evlat istenebilir.

Bebek Düşürmemek İçin Okunacak Dua

Doğal yaşamdan uzaklaşılan dünya hayatında beş gebelikten birinde maalesef düşük yaşanmaktadır. Düşüğün farklı tipleri olmakla birlikte her biri için ayrı tedavi gerçekleştirilir. Düşük olayının nedenleri arasında sıklıkla görülen sebepler; enfeksiyonlar, kromozomsal bozukluklar, ileri yaş hamileliği, bağışıklık sisteminde görülen sorunlar, plasenta sorunları ile kullanılan bazı ilaçlar sayılabilir. Benzer şekilde sigara ve alkol kullanımı, obezite, rahim ve rahim ağzı sorunları ile hormonal bozukluklar da düşüğe neden olan sebepler arasındadır.

Düşüğü öncelikle engelleyebilmek için yapılması gereken tüm tıbbî önlemleri almaktır. Düzenli hekim kontrolünde olmak, zararlı alışkanlıklardan uzak kalmak, dengeli ve düzenli beslenerek iyi bir ruh haline sahip olmak gerekir. Tüm bunlardan sonra halen risk varsa o zaman Allah’a dua ederek, nihaî takdiri O’na bırakmak gerekir. Bebeğin düşmemesi için okunacak dua ile zikirler düzenli olarak eda edildiğinde, Allah’ın izni ile düşük hadisesi yaşanmaz ve sağlıklı bir bebek sahibi olunabilir.

Hamile kadının karnındaki çocuğu düşürmemek için Fatır Suresi 41. ayet, Hac Suresi 65. ayet, Kehf Suresi 11. ayet, 14. ayet ve 25. ayet doğru şekilde bir kağıda yazılır ve gebe kadın bu sureleri karnının üzerinde taşırsa biiznillah bebek düşmez.

Fatır Suresi 41. Ayet: ” İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en tezula ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba’dih innehu kane halımen ğafura”

Hac Suresi 65. Ayet: “E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil erdı vel fülke tecrı fil bahri bi emrih ve yümsiküs semae en tekaa alel erdı illa bi iznih innellahe bin nasi le raufür rahıym.”

Kehf Suresi 11. Ayet: ” Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne adeda.”

Kehf Suresi 14. Ayet: ” Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned’uve min dunihı ilahel le kad kulna izen şetata”

Kehf Suresi 25. Ayet: ” Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne vazdadu tis’a.”

Hamilelikte Bebeğin Sağlıklı Olması İçin Okunacak Dualar

Hamile iken bebeğin sağlıklı gelişimi ve yine sağlıkla doğumu için okunacak dualara ağırlık vermek gereklidir. Özellikle anne adayının gebelik süresince abdestli olması, özellikle abdestli yemek yemesi tavsiye edilir. Yine hayırlı ameller işlemeye çalışması, Kuran-ı Kerim okuması ya da dinlemesi, 9 aylık süre içerisinde en azından 1 kez hatim yapması önerilir. Bunun dışında okunacak duaları dilinden düşürmemesi ve Yüce Allah’tan daima sağlıklı bir bebek istemesi güzel bir eylemdir. Hamileler için sağlıklı bebek sahibi olmaları adına okunacak dua olarak A’raf Suresi’nin 54. ayeti tavsiye edilir:

A’raf Suresi 54. Ayeti: “Bismillahirrahmanirrahîm İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).”

Anlamı: “Bismillahirrahmanirrahîm Semaları ve arzı altı günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah’tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz, onu süratle talep eden (takip eden) gece ile örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun emrine musahhardır (boyun eğmişlerdir). Yaratma ve emir O’nun değil mi? Âlemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir.”

Bu dua sonrasında bolca El-Musavvir zikri çekilebilir. Özellikle gebelikte kanama kesilmesi için dua olarak A’raf Suresi’nin 54. ayeti tavsiye edilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.