Gebelik için

Hamilelikte Okunması Gereken Dualar

Hamilelikte Okunması Gereken Dualar

Hamileyken okunacak dualar

Hamile kalan kadınlar daha ilk günden itibaren bebeklerinin nasıl olacağını, nasıl karaktere sahip olacağını, hayırlı ve salih bir evlat olması için neler yapması gerektiğini düşünür durur. Daha anne karnında başlayan bu serüven, hayat sonlanıncaya kadar bir anne için devam eder. Doğacak olan evladın ahlaklı ve hayırlı bir evlat olması için hamileyken okunacak dualar ihmal edilmemelidir.

Hamileyken Okunması Gereken Dualar

Bebeğin doğduktan sonra karakter sahibi olması için henüz doğmadan önce yapılması gereken şeyler vardır. Bunlardan biri de temiz ve itikatlı bir kalp ile hamilelerin okuyacağı dualar olarak söylenir. Büyürken topluma yararlı, ahlâkıyla, huyuyla ve davranışlarıyla örnek bir çocuk dünyaya getirmek isteyen hanımlar, hamilelikte okunan dualar ve zikirlere önem vermelidir. 

Hamilelikte okunan en faziletli dualar

Hamilelikte okunan en faziletli dualardan biri de İnşikak Suresi’dir. Manevi olarak pek çok yararı olan adeta bir reçete niteliğinde olan bu sure özellikle hamile olan kadınların hem kolay doğum yapabilmesi hem de doğacak olan bebeğin hayırlı bir evlat olması için önemlidir.

Okunacak sure: ” Bismillahirrahmanirrahîm İzessemaunşakkat. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ve izel’ardu muddet. Ve elkat ma fiyha ve tehallet. Ve ezinet lirabbiha ve hukkat. Ya eyyuhel’insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi. Femma men utiye kitabehu biyemiynihi. Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren. Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren. Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi. Fesevfe yed’u suburen. Ve yasla se’ıyren. İnnehu kane fiy ehlihi mesruren. İnnehu zanne en len yehure. Bela inne rabbehu kane bihi basıyren. Fela uksimü bişşefekı. Velleyli ve ma veseka. Velkameri izetteseka. Leterkebunne tabekan ‘an tabekın. Femalehum la yu’minune. Ve iza kurie ‘aleyhimülkur’anu la yescudune. Belilleziyne keferu yukezzibune. Vallahu a’lemu bima yu’une. Febeşşirhüm bi’azabin eliymin. İllelleziyne amenu ve ‘amilussalihati lehum erun gayru memnunin.”

Hamilelikte okunacak dualar arasında olan Ahkâf Suresi 15. Ayeti de doğacak bebeğin hayırlı evlat olması niyet edilerek okunabilir. Çocuğun büyüdükçe Allah’ın sevgili bir kulu olan salih kullardan olmasını isterseniz bu ayeti bol bol okumanız tavsiye edilir:

Okunacak Ayet: “Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(muslimîne).”

Anlamı: İnsana, anne ve babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı ve onu güçlükle doğurdu. Ve onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi: “Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin ni’metlere şükretmekte, Senin razı olduğun salih amel (nefs tezkiyesi) yapmakta beni başarılı kıl. Ve zürriyetimi ıslâh et. Muhakkak ki ben, Sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben (Sana) teslim olanlardanım.”

Hamilelikte Okunması Gereken Dualar

Hamile iken çocuğun birçok açıdan güzel huy, ahlâk ve karakterler ile donatılması için şunların okunması tavsiye edilir:

Evladın sabırlı olması için: Asr suresi

Zeki ve gürbüz olması için: Âla suresi

Güzel ahlaklı olması için: 70 kez İnsan Suresi

Peygamber ahlâkına sahip olması için: Her gün Enbiya Suresi

Yumuşak huylu olması için: İbrahim Suresi

Bebeği şeytandan korumak için: Al-i İmran Suresi

Bebeğin lokman sözlü, yusuf yüzlü olması için: Her gün Yusuf Suresi ve Lokman Suresi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.