Hamileyken Bebeğin Güzel Olması için Dua

13.06.2021
30.326
Hamileyken Bebeğin Güzel Olması için Dua

Elbette tek başına Kur’an okumak bile yeterlidir ancak lisan-ı hal ile edilen, hamilelikte çocuğun güzel ahlâklı ve bebeğin güzel olması için dualardan bol bol okunması daha faydalı olacaktır.

Anne adayları gebe kaldıktan itibaren bebeklerinin sağlığı, cinsiyeti ve güzel yüzlü olması konusunda düşüncelere dalarlar. Elbette herkes bebeğinin önce sağlıklı olması sonra da güzel yüzlü olmasını ister. Aslında her açıdan doğacak olan bebeğin hayırlı bir evlat olması ve bebeğin güzel olması için dua etmeden önce Kur’an-ı Kerim okunmalı ve kalben yapılan dualara ağırlık verilmelidir.

Bebeğin güzel olması için dua

Annenin gebelikte ve doğumdan sonraki yaptığı hâl ve davranışlar, çocuğun hem beden hem de ruh sağlığına etki eder. Bu nedenle çocuğundan hayırlı davranışlar görmek isteyen bir anne öncelikle kendi davranışlarını Allah’ın görmek istediği şekle çevirdikten sonra bebeğin güzel olması için dua edilmelidir.

Bebeğin güzel olması için dua ederken, hamilelik esnasında da yapılan eylemlerin bebeğin hayatına müspet veya menfi etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple henüz anne karnındayken bebeğin güzel olması için duaların yanında ilk önce hayırlı ve güzel ahlâklı bir evlat olması için dua edilmelidir.

Hamileyken Bebeğin Güzel Olması İçin Kaf Suresi

bebegin guzel olmasi icin dua
bebeğin güzel olması için dua

Hamilelikte bebeğin güzel olması için dua okunmadan önce öncelikle Yusuf Suresi okunmalıdır. Bebeğin güzel olması için Yusuf Suresi tüm hamilelik süresince her gün 1 kez okunması makbuldür.  Tabii ki Yusuf Suresi yanı sıra hem güzel hem de mücahid ve güzel ahlâklı olması için Kaf Suresi okunmalıdır.

Kaf Suresi: ” 1. Kaf vel kur’anil mecid

2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey’un acib

3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um beıyd

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Hamilelikte Nefes Darlığı Neden Olur?

4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

10. Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd

11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

13. Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut

14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid

16. Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

25. Mennaıl lil hayri mu’teim murib

26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  28 Haftalık Gebelikte Bebek Gelişimi ve Annedeki Değişiklikler

29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve tekulu hel mim mezid

31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid

38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

41. Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin karib

42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

45. Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd.

Bebeğin güzel olması için Sübhanallahi ve Bihamdi

Bebeğin güzel olması için dua ve Kaf Suresi dışında güzel yüzlü ve güzel ahlâklı bir bebek için gebeliğin ilk 4 ayı boyunca “Sübhanallahi ve Bihamdi” okunur. Bu zikre 70.000 adet oluncaya kadar devam edilmelidir. Aynı şekilde eğer 9 ay boyunca 71 tane Enbiya Suresi, İnsan Suresi ve İbrahim suresi okunursa hem kolay doğum yapılabilir hem de doğacak olan bebek güzel ve nur yüzlü, güzel ahlâklı olacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Bu web sitesi hamilelik planlayan veya hamile olan kişilere yöneliktir. Kök hücre ile gebelik, kanda gebelik testi nerede yapılır? hamile kalmak için adet bitiminden kaç gün sonra ilişkiye girilir? istenmeyen gebelik nasıl anlaşılır? gibi birçok sorunun cevabı, gebelik dönemi hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle, doğru adımlar atarak gebelik sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek önemlidir. Bu yazıda, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde yapılması gerekenleri ele alacağız. Bu bilgiler sayesinde gebelik sürecini daha bilinçli ve planlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Gebelik İçin © 2018 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.