Gebelik için

Hayırlı Evlat Sahibi Olmak için Okunacak Dua

Hayırlı Evlat Sahibi Olmak için Okunacak Dua

Peygamber Efendimizin hayırlı evlat duası

Her insan evladının hayırlı olmasını ister. Amel defterinin öldükten sonra dahi kapanmadığı hususlardan biri de hayırlı evlat yetiştirmektir. Öyle ki insan öldükten sonra dahi geride bırakacağı hayırlı evlatların işledikleri salih ameller, halen annesi ile babasının amel defterine sevap olarak geçer. Peygamber Efendimiz’in hayırlı evlat duası konusuna önem verdiği ve bu önemi de “Ana-babanın duası Peygamberler duası gibidir” diyerek bu konunun önemine dikkat çekmiştir.

Elbette her konuda bir kolaylık sağlayan İslâm ve kullarının sınırsız istekleri dahi olsa cevap vermeye hazır bir Rabbimiz olduktan sonra hayırlı evlat sahibi olmak için okunacak dualar gerçekten kalpten okunarak dualar eda edildiğinde, Allah’ın izni ile evladınız ömür boyu kendisinden razı olacağınız huya ve mizaca sahip olacaktır.

Hayırlı evlat için okunacak dua okunmadan önce en başta Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır. Namaz bittikten sonra 7 defa salavat okunur. İstenirse 100 defa da okunabilir, daha hayırlıdır. Ardından hayırlı evlat sahibi olmak için kalpten niyet edilir. Niyetten sonra şu Ayet-i Kerim 41 defa okunmalıdır.

Okunacak Âyet-i Kerim: “Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ (imâmen).”

Anlamı: “ Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.”

Hayırlı evlat için dua okunmaya 41 gün devam edilmeli her gün 41 defa okunmaya gayret edilmelidir. Ancak kadınların özel günlerinde ara vermeleri gerekir. Temiz hale geldikten sonra duaya kaldıkları yerden devam edebilirler.

Peygamberlerin Hayırlı Evlat Duaları

Peygamberler tarihi boyunca pek çok peygamber evlatlarının hayırlı olmaları için dua etmişlerdir. Yukarıda belirttiğimiz evladın hayırlı olması için okunacak dua okunduktan sonra, peygamberlerin de ettikleri duaları okumakta büyük fayda vardır.

Hz İbrahim Peygamberin hayırlı evlat duası için her zaman şu 2 duayı okuduğu rivayet edilmiştir.

1. Okunacak dua: “Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm.”

Anlamı:  “Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen (Müslüman) bir ümmet meydana getir; bize ibadet yer (ve usûl)lerini göster, (kusurlarımızı affedip) tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin.”

2. Okunacak dua: “ Rabbic alnî mugîmes-saleti vemin zurriyyetî rabbene vetegabbel duâ’. Anlamı: “Ey Rabbim! Beni ve neslimden (gelenleri) de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur.”

Anlamı: “Rabbi heb lî mines-sâlihîn. Anlamı: “Ey Rabbim! Bana iyilerden (salih evlat) lütfet!”

Hz. Adem Peygamberin, Allah’tan hayırlı evlat istemek için okuduğu dua şu şekildedir: ” Lein eteytene sâlihal lenekûnenne mineş-şâkirîn.”

Anlamı: “Eğer bize düzgün/kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki, mutlaka şükredenlerden olacağız.”

Hz. Zekeriya Peygamberin hem çocuğu olmayan hem de hayırlı evlat sahibi olmak isteyenler için okunmasını tavsiye ettiği dua şu şekildedir: ” Rabbî le tezernî ferdev-ve ente khayrul verisîn.”

Anlamı: “Rabbim! Beni tek başıma (evlatsız) bırakma, gerçi (vermesen de) sen, varislerin en hayırlısısın.”

Evlat sahibi olamayan kişilerin, hem evlat sahibi olmak hem de evlatlarının hayırlı olmasını yüce Allah’tan istemek için Meryem Suresi’nin 5. ve 6. ayetlerini okumaları pek çok peygamber tarafından tavsiye edilmiştir.

Okunacak dua: “Fe heb lî min ledunke veliyyâ(veliyyen).Yerisunî ve yerisu min âli ya’kûb.”

Anlamı: ““Bana tarafından bir veli oğul ihsan et. (Meryem-5)Ki bana da mirasçı olsun.”

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.